يکشنبه 1400/7/4 - 0 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر هشت بندی (توکهور) - استان هرمزگان

معرفی امام جمعه
حسین جهانگیری زرکانی
حسین جهانگیری زرکانی
امام جمعه شهر: هشت بندی (توکهور)
استان : هرمزگان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر هشتبندی بلوار خلیج فارس
خطبه نماز جمعه 1400/1/13
نوروز و طبیعت
نوروز و طبیعت
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه